Indyki

0
37
Rate this post

Indyki są jednymi z najbardziej wymagających ptaków hodowlanych. Decydując się na ich hodowle należy przekalkulować koszty, jakie pochłonie ich utrzymanie oraz nakład pracy niezbędny do zapewnienia im odpowiednich warunków. Ważna jest wilgotność pomieszczenia, w którym przebywają pisklęta indycze. Zbyt wysoka prowadzi do zachorowań, zbyt niska powoduje zapylenie i choroby układu oddechowego. Optymalna wilgotność wynosi 50-70%. Kolejnym ważnym czynnikiem jest temperatura. Musi ona wynosić około 35 stopni w pierwszych dniach życia, później stopniowo należy ją zmniejszać. Trzeba też zwrócić uwagę na naświetlenie – pisklęta indycze w pierwszych dniach po wylęgu są naświetlane światłem o natężeniu 100 luksów. Przez pierwszą dobę należy naświetlać je bez przerwy, potem wprowadza się przerwy i zmniejsza natężenie światła. Zbyt wysokie natężenie w kolejnych dniach może powodować, że ptaki dziobią się nawzajem i zjadają ściółkę. Ważna jest też jakość ściółki oraz rodzaj pożywienia, do którego ptaki muszą mieć stały dostęp.